Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Nazwiska znanych wykładowców na listach niektórych uczelni

Posted on | May 28, 2009 | No Comments

W Polsce od lat ścieramy się z niepokojącym zjawiskiem jakim jest zamieszczanie na liście etatów kilku uczelni nazwisk znanych wykładowców, którzy wcale nie prowadzą zajęć, tylko firmują swoim nazwiskiem uczelnię. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło z tym procederem walczyć. Na razie sprawdzany jest fakt, czy pracujący na kilku etatach wykładowcy nie zaniedbują swoich obowiązków wobec studentów. W chwili obecnej resort czeka na oświadczenia uczelni na temat wieloetatowości nauczycieli akademickich. Do tej pory wpłynęły jedynie informacje od mniejszych uczelni. Dzięki nim Ministerstwo ma nadzieję poznać skalę zjawiska. Informacje są potrzebne do przeprowadzenia zmian w ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”. Sygnały w tej sprawie docierają do Ministerstwa od samych studentów, którzy informują, że wykładowcy często opuszczają zajęcia i zaniedbują pracę naukową. Przeważnie w ten sposób postępują szkoły prywatne. Ma to być pewnego rodzaju wabik przyciągający większą ilość studentów.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Wzrost osób bezrobotnych

Posted on | May 26, 2009 | No Comments

W całym naszym kraju zwiększa się liczba osób bezrobotnych. Jest to bardzo niepokojące zjawisko. W okresie od listopada 2008 roku do marca 2009 roku liczba bezrobotnych w Wielkopolsce wzrosła z 82 tysięcy do ponad 118 tysięcy osób. Mimo, że na początku kwietnia liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 700 osób, to jednak w dalszym ciągu istnieje zagrożenie, że liczba ta może się powiększać. Sporo zakładów pracy zapowiedziało grupowe zwolnienia. W ostatnim czasie główną przyczyną wzrostu bezrobocia jest zmniejszenie liczby ofert pracy, oraz wzrost liczby bezrobotnych powracających do kraju z pracy za granicą i zwolnienia grupowe. Do tego dochodzi jeszcze mała mobilność zawodowa i niedostosowanie kierunków kształcenia do rynku pracy. Niekorzystne jest zlikwidowanie możliwości finansowania wojewódzkich programów aktywizacji bezrobotnych. Chodzi tutaj o roboty publiczne, szkolenia i przygotowanie zawodowe. Szkoły zawodowe kształcą zawodowych bezrobotnych. Jest siedem stałych zawodów, w których ciężko jest znaleźć pracę, należą do nich: krawiec, stolarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii i sprzedawca. Należy podjąć takie działania, które choć po części naprawią zaistniałą sytuację.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Strach jako czynnik motywujący do lepszej pracy

Posted on | May 23, 2009 | No Comments

Wiele polskich firm odnotowało wzrost wydajności swoich pracowników i niekoniecznie muszą oni być dodatkowo wynagradzani. Co w takim razie motywuje ich do bardziej wydajnej pracy? Takim czynnikiem jest obawa przed zwolnieniem. Pracownicy zaczęli lepiej pracować od czasów kiedy w różnych firmach rozpoczęły się zwolnienia. Ludzie zaczęli obawiać się własnego zwolnienia i dlatego przez strach przed nim zaczęli lepiej pracować. Pracodawcy coraz częściej mogą wydawać mniej popularne polecenia i nie boją się, że pracownik się obrazi i się zwolni. Jednakże strachu nie można za bardzo wykorzystywać i stosować go jako środka motywującego. W ten sposób niekiedy mogą stracić dobrych pracowników. Ponadto pracownicy mogą przestać ufać swoim kierownikom, może także pogorszyć się ogólny wizerunek firmy. Kiedy ma się mało pieniędzy to może lepiej jest pomyśleć o motywowaniu talentów, żeby nie odeszli do konkurencji, gdzie mogą zostać bardziej docenieni. Warto jest też motywować pracowników poprzez chwalenie ich osiągnięć, czy dbanie o realizacje dobrych pomysłów, włączenie ich do prac nad ważnymi zmianami w firmie itp.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Zwolnienia w Poczcie Polskiej

Posted on | May 22, 2009 | No Comments

Poczta Polska zamierza zwolnić około dwóch tysięcy swoich pracowników. Ma to nastąpić do końca czerwca. Z informacji, które przedstawił prezes firmy wynika, że na tej liczbie się nie skończy i do końca roku liczba osób, które stracą prace może się powiększyć. Do tej pory około tysiąc osób otrzymało stosowne dokumenty w których zostali poinformowani o zwolnieniach. Zaskoczeni o możliwości kolejnych zwolnień są związkowcy. Według nich wydaje się dziwnym mówienie o kolejnych zwolnieniach gdy pierwsze nie doszły jeszcze do skutku. Jak podają władze firmy Poczta Polska prawdopodobnie pod koniec roku osiągnie dużą stratę w wysokości 260 milionów złotych. Dlatego trwają rozmowy ze związkowcami na temat zawieszenia nagrody rocznej dla pracowników. Łącznie mają one wynieść trzysta milionów złotych, co jest bardzo dużą sumą. Po wypłacie tych świadczeń sytuacja firmy może się jeszcze bardziej pogorszyć. Związki zawodowe nie podjęły jeszcze decyzji odnośnie nagród. Jednak ich przedstawiciele stwierdzili, że kryzys gospodarczy jest wykorzystywany do tego by sięgnąć do kieszeni pracownika. Najbliższe dni okażą się kluczowe.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Posted on | May 20, 2009 | No Comments

Wiadomo, wszyscy chcemy pracować, niezależnie czy trwa kryzys, czy też nie. PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła stronę internetową, na której udostępnia informacje na temat działalności z jaką można działać w sieci. Strona jest dostępna pod adresem web.gov.pl. Można z niej dowiedzieć się między innymi co to są e-usługi i w jaki sposób można na nich zarobić, oraz jak uzyskać dofinansowanie, jak również prowadzić skuteczny marketing w Internecie. Strona powstała poprzez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który został przewidziany na lata 2007 – 2013. W ramach programu mają być wspierane działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które mogą przyczynić się do powstania, bądź rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednym z celów ma być utworzenie elektronicznej administracji. Ze strony można sobie pobrać darmowy e-booki.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Praca na statku

Posted on | May 18, 2009 | No Comments

Bardzo luksusowy statek morski poszukuje pracowników na swój pokład. Statek o nazwie Freedom of the Seas zabiera na swój pokład około 4 tysięcy pasażerów. Obsługiwać ich ma licząca 1360 osób załoga. Na statku znajduje się mnóstwo atrakcji, takich jak na przykład ścianka wspinaczkowa, lodowisko, boisko do koszykówki. Do pracy poszukuje się osób sprzątających, barmanów, sprzedawców, kucharzy, kelnerów, artystów. Widać, ze przekrój stanowisk jest duży. Ubiegać się o pracę na statku mogą osoby, które ukończyły 21 lat. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski młodszych osób, dopiero później pod uwagę będą wzięte osoby, które ukończyły 30 lat. Najkrótszy okres zatrudnienia wynosi pół roku, chociaż okres próbny to 90 dni i jeżeli kandydat się nie sprawdzi to może z nim zostać rozwiązana umowa o pracę. Dobra znajomość języka angielskiego jest jednym z warunków przyjęcia. Wcześniejsze doświadczenie w pracy także będzie czynnikiem wspomagającym przyjęcie. Przed rozpoczęciem pracy kandydata czeka zrobienie szczegółowych badań lekarskich, które musi przejść pozytywnie. Kandydat musi posiadać przez rok ważny paszport, jak również wizę C-1/D. Tygodniowy czas pracy wynosi 70 godzin, a więc trzeba pracować 10 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Dopiero po 6 miesiącach pracy można otrzymać 6 dni urlopu. Pensja jest wypłacana przynajmniej 2 razy w miesiącu i jest niska. Jednakże sporą kwotę można zarobić z napiwków.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Badania wśród przedsiębiorców dużych firm

Posted on | May 14, 2009 | No Comments

Bardzo optymistyczne wiadomości dotyczące rynku pracy płyną z badania jakie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców. Mianowicie co siódma firma myśli o tym by zwiększyć zatrudnienie. Najwięcej z ofert pracy będą mogli przebierać inżynierowie, technicy i handlowcy. W niemal w większości dużych przedsiębiorstw przewidziana jest restrukturyzacja zatrudnienia. Trzydzieści trzy procent planuje zwolnienia a piętnaście chce zwiększyć zatrudnienie. Zwolnienia w wielu przypadkach maja na celu zoptymalizowanie zatrudnienia, a kryzys finansowy jest ku temu dobrym pretekstem. W badaniu pytano jakich pracowników przedsiębiorstwa planują zwolnić. Aż sześćdziesiąt trzy procent to osoby z najniższymi kwalifikacjami a także pracownicy administracyjni, którzy mogą obawiać się o swoje miejsce pracy. Ponad czterdzieści trzy procent przedsiębiorców dużych firm będzie poszukiwać inżynierów, co piąta firma sprzedawców. Do tych badań wielu ekspertów podchodzi dość sceptycznie uważając, że dla większości firm głównym zadaniem będzie utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Wzrost płac w Polsce

Posted on | May 13, 2009 | No Comments

Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat przeciętnego wynagrodzenia. Są one optymistyczne. Okazuje się, że wzrosło ono o 6,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi obecnie 3.185,61 złotych. Tempo wzrostu jest bardzo duże. Jednak jak podają specjaliści dynamika wzrostu w najbliższym okresie znacznie się zmniejszy. Mimo, że nadal jest odczuwalny brak pracowników w niektórych zawodach czy typach prac. Tyczy się do zwłaszcza prostych prac fizycznych ale i brakuje inżynierów ze specjalistyczną wiedzą. Równie ważny jest fakt, że na polskim rynku pracy bardzo wyraźna jest szara strefa. Według ekspertów w tym roku tempo wzrostu płac nie powinno przekroczyć trzech procent i powinno powoli, systematycznie spadać. Co ciekawe w Polsce nadal nie jest widoczne załamanie rynku płac, co mogło być skutkiem kryzysu gospodarczego. Na statystyczny poziom plac ma wiele czynników i recesja nie ma jak dotąd tak istotnego wpływu na nią. Trzeba zaznaczyć, że w Polsce jest duża liczba pracowników, które w wyniku tak zwanych układów zbiorowych bądź też za wysługę lat otrzymują wysokie wynagrodzenia. Nie można również zapomnieć, że w Polsce panuje duże bezrobocie. To wszystko sprawia, że wszystkie statystyki są tak naprawdę przekłamane.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Rekrutacja na stanowisko pracownika służby cywilnej

Posted on | May 12, 2009 | No Comments

W naszym społeczeństwie jest grupa osób, która marzy o pracy w służbie cywilnej. Praca ta jest szczególna w swoim rodzaju i nie każda osoba może ją wykonywać z pewnych wzgledów. Służbę cywilną tworzą pracownicy zatrudnieni w różnych organach i instytucjach państwowych. Regulują ją specjalne stworzone dla niej przepisy prawne. Nadrzędny cel jaki jest przypisany pracownikowi to służenie państwu i apolityczność. Urzędnicy służby publicznej najczęściej są zatrudniani w kancelarii premiera, w urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, w urzędach centralnych organów administracji rządowej, w urzędach wojewódzkich. Ofert pracy należy szukać przede wszystkim w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamieszczane są w nim na bieżąco oferty pracy oraz wymagania jakie są stawiane przed kandydatami. Każde stanowisko wymaga posiadania innych kwalifikacji. Zgłaszając swoją kandydaturę należy dołączyć szereg potrzebnych dokumentów. Przeważnie oprócz C.V. i listu motywacyjnego należy wysłać również kopię dowodu osobistego, kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz inne wymagane dokumenty. Rekrutacja składa się z kilku etapów. Pierwszy etap odbywa się na podstawie przesłanych dokumentów, drugi natomiast jest testem merytorycznym, na którym sprawdza się wiedzę, która dotyczy zagadnienia, którym bedzie zajmował się przyszły pracownik. Sprawdzany jest także poziom znajomości języka obcego. Następny etap to rozmowa kwalifikacyjna i na samym końcu oczekiwanie na decyzję.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Szukam pracy

Posted on | May 6, 2009 | No Comments

Ostatnio CBOS wykonał badanie, w którym zapytano się Polaków, a właściwie poruszono temat poszukiwania pracy. Według badanych osób dominowała opinia, że w poszukiwaniu zatrudnienia, obok dobrego wykształcenia, zawodu i doświadczenia liczą się znajomości, układy i powiązania. Taka opinia panuje wśród 60% badanych osób. Niestety jest tak rzeczywiście. Z danych z 2003 roku, wynika, że jedna trzecia pracujących osób, to jest 35% znalazła zatrudnienie dzięki znajomości, jedynie 25% znalazło pracę bez uruchamiania własnych kontaktów, natomiast co piąty zatrudniony otrzymał pracę, przez samodzielne zgłoszenie się do pracodawcy. Najmniej skuteczne są metody poszukiwania przez odpowiadanie na ogłoszenia pracy, czy korzystanie z ofert Urzędu Pracy. Polacy są narodem dość specyficznym jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy. Na Zachodzie poprawa sytuacji na rynku pracy mobilizuje osoby bezrobotne do większej aktywności, u nas jest trochę inaczej. My boimy się podejmowania nowych wyzwań, widma bezrobocia, czy stresu związanego z jakąkolwiek zmianą. Czynnikiem motywującym do zmiany pracy, jest przede wszystkim poprawa warunków finansowych.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
« go backkeep looking »