Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Kto to jest pracodawca

Posted on | March 29, 2010 | No Comments

Pracodawca to podmiot działający na własny rachunek, który zazwyczaj jest posiadaczem swojego warsztatu pracy, czyli miejsca wykonywania pracy. Posiada on również bezpośrednie relacje z klientami, którym oferuje wytworzone przez siebie towary lub usługi. W przedsiębiorstwach rodzinnych oprócz pracy wykonywanej przez właściciela, pracę świadczą również członkowie jego rodziny, natomiast w spółkach, których warsztat pracy jest wspólna własnością obowiązki dzieli się miedzy kilka osób. Na rynku, na którym działa przedsiębiorca, zazwyczaj istnieje konkurencja, wiec aby przetrwać, musi on wykazywać się niebagatelna inicjatywa i kreatywnością. Przedsiębiorcami są również ludzie wykonujące tak zwane wolne zawody, czyli adwokaci, artyści i dziennikarze. Szczególne miejsce w gronie pracodawców zajmuje państwo. Wszystkie przedsiębiorstwa należące do Skarbu Państwa tylko częściowo podlegają regułom gospodarki rynkowej. Wszystkie relacje pracy są tam ustalane i regulowane przez polityków. Politycy w niektórych krajach demokratycznych, zaraz po wyborach umieszczają w radach nadzorczych przedsiębiorstw państwowych osoby bezpośrednio związane z nimi, które pomagały im podczas kampanii wyborczej. Wszystkie błędy wynikłe z zarządzania przedsiębiorstwem państwowym są marnotrawieniem ludzkiej pracy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply