Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Optymistyczna prognoza na zatrudnienie

Posted on | June 10, 2009 | No Comments

Według firmy doradczej Manpower, jesienią wielu polskich pracodawców planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia. Obserwuje się coraz większy optymizm wśród pracodawców co do zatrudniania większej ilości nowych pracowników. Prognoza netto zatrudnienia jest o 3 punkty procentowe wyższa niż w II kwartale roku. Na 10 badanych pracodawców 8 chce zwiększyć liczbę pracowników. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby starające się o pracę w sektorze restauracje/hotele. Tutaj prognoza netto zatrudnienia wynosi aż 30%, natomiast w budownictwie prognoza wynosi 23%. W innych sektorach gospodarki takich jak: finanse, ubezpieczenia, nieruchomości, usługi i instytucje sektora publicznego prognoza netto zatrudnienia wynosi po 15% i tutaj również osoby starające się o zatrudnienie będą miały spore szanse na jego otrzymanie. Jednak nie wszędzie będzie tak różowo. Jeżeli chodzi o energetykę, gazownictwo, wodociągi, produkcje przemysłowa, to niestety nastąpi tutaj zmniejszenie zatrudnienia. Wszystkie te dane zostały opracowane na podstawie indywidualnych wywiadów przeprowadzonych na grupie 750 pracodawców w całej Polsce.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply