Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Regulamin pracy

Posted on | June 3, 2009 | No Comments

Jeżeli firma zatrudnia co najmniej 20 osób to pracodawca musi stworzyć regulamin pracy. Pracownicy to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Mogą pracować lub przebywać na urlopach: bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, jak również odbywać służbę wojskową. W regulaminie powinny być zawarte zapisy dotyczące odzieży roboczej, ochronnej, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, ale jedynie wtedy kiedy są one w firmie wydawane. Bardzo ważne jest, żeby znalazły się ustalenia systemów i rozkładu czasu pracy i okresów rozliczeniowych. Muszą one być zgodne z przepisami o czasie pracy. W regulaminie musi się znaleźć zapis mówiący o sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy i ich obecności w pracy. Nie może również zabraknąć wykazu prac wzbronionych i dozwolonych młodocianym. Poprzez regulamin pracownicy muszą zostać poinformowani o ryzyku zawodowym. Regulamin musi także dokładnie określić porę nocną, poprzez wskazanie konkretnych ośmiu godzin w przedziale między godziną 21,00 a 7,00 rano. Jeżeli chodzi o nieobecność w pracy to należy określić sposób w jaki pracownicy usprawiedliwiają nieobecność w pracy, wskazać termin

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply