Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Nazwiska znanych wykładowców na listach niektórych uczelni

W Polsce od lat ścieramy się z niepokojącym zjawiskiem jakim jest zamieszczanie na liście etatów kilku uczelni nazwisk znanych wykładowców, którzy wcale nie prowadzą zajęć, tylko firmują swoim nazwiskiem uczelnię. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło z tym procederem walczyć. Na razie sprawdzany jest fakt, czy pracujący na kilku etatach wykładowcy nie zaniedbują swoich obowiązków [...]

Wzrost osób bezrobotnych

W całym naszym kraju zwiększa się liczba osób bezrobotnych. Jest to bardzo niepokojące zjawisko. W okresie od listopada 2008 roku do marca 2009 roku liczba bezrobotnych w Wielkopolsce wzrosła z 82 tysięcy do ponad 118 tysięcy osób. Mimo, że na początku kwietnia liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 700 osób, to jednak w [...]

Strach jako czynnik motywujący do lepszej pracy

Wiele polskich firm odnotowało wzrost wydajności swoich pracowników i niekoniecznie muszą oni być dodatkowo wynagradzani. Co w takim razie motywuje ich do bardziej wydajnej pracy? Takim czynnikiem jest obawa przed zwolnieniem. Pracownicy zaczęli lepiej pracować od czasów kiedy w różnych firmach rozpoczęły się zwolnienia. Ludzie zaczęli obawiać się własnego zwolnienia i dlatego przez strach przed [...]

Zwolnienia w Poczcie Polskiej

Poczta Polska zamierza zwolnić około dwóch tysięcy swoich pracowników. Ma to nastąpić do końca czerwca. Z informacji, które przedstawił prezes firmy wynika, że na tej liczbie się nie skończy i do końca roku liczba osób, które stracą prace może się powiększyć. Do tej pory około tysiąc osób otrzymało stosowne dokumenty w których zostali poinformowani o [...]

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wiadomo, wszyscy chcemy pracować, niezależnie czy trwa kryzys, czy też nie. PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła stronę internetową, na której udostępnia informacje na temat działalności z jaką można działać w sieci. Strona jest dostępna pod adresem web.gov.pl. Można z niej dowiedzieć się między innymi co to są e-usługi i w jaki sposób można [...]

Praca na statku

Bardzo luksusowy statek morski poszukuje pracowników na swój pokład. Statek o nazwie Freedom of the Seas zabiera na swój pokład około 4 tysięcy pasażerów. Obsługiwać ich ma licząca 1360 osób załoga. Na statku znajduje się mnóstwo atrakcji, takich jak na przykład ścianka wspinaczkowa, lodowisko, boisko do koszykówki. Do pracy poszukuje się osób sprzątających, barmanów, sprzedawców, [...]

Badania wśród przedsiębiorców dużych firm

Bardzo optymistyczne wiadomości dotyczące rynku pracy płyną z badania jakie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców. Mianowicie co siódma firma myśli o tym by zwiększyć zatrudnienie. Najwięcej z ofert pracy będą mogli przebierać inżynierowie, technicy i handlowcy. W niemal w większości dużych przedsiębiorstw przewidziana jest restrukturyzacja zatrudnienia. Trzydzieści trzy procent planuje zwolnienia a piętnaście chce zwiększyć zatrudnienie. [...]

Wzrost płac w Polsce

Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat przeciętnego wynagrodzenia. Są one optymistyczne. Okazuje się, że wzrosło ono o 6,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi obecnie 3.185,61 złotych. Tempo wzrostu jest bardzo duże. Jednak jak podają specjaliści dynamika wzrostu w najbliższym okresie znacznie się zmniejszy. Mimo, że nadal jest odczuwalny brak pracowników w niektórych [...]

Rekrutacja na stanowisko pracownika służby cywilnej

W naszym społeczeństwie jest grupa osób, która marzy o pracy w służbie cywilnej. Praca ta jest szczególna w swoim rodzaju i nie każda osoba może ją wykonywać z pewnych wzgledów. Służbę cywilną tworzą pracownicy zatrudnieni w różnych organach i instytucjach państwowych. Regulują ją specjalne stworzone dla niej przepisy prawne. Nadrzędny cel jaki jest przypisany pracownikowi [...]

Szukam pracy

Ostatnio CBOS wykonał badanie, w którym zapytano się Polaków, a właściwie poruszono temat poszukiwania pracy. Według badanych osób dominowała opinia, że w poszukiwaniu zatrudnienia, obok dobrego wykształcenia, zawodu i doświadczenia liczą się znajomości, układy i powiązania. Taka opinia panuje wśród 60% badanych osób. Niestety jest tak rzeczywiście. Z danych z 2003 roku, wynika, że jedna [...]