Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Badanie wskaźnikiem Gender Index

Amerykańska organizacja Catalyst przeprowadziła badania, które objęły 353 firmy z „Listy 500” magazynu „Fortune”. Na ich podstawie odkryto, że istnieje zależność między odsetkiem kobiet kadry menedżerskiej najwyższego szczebla, a wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Tam gdzie jest przewaga kobiet wśród kadry zarządzającej najwyższego szczebla firma, wykazuje lepsze wyniki finansowe, natomiast tam gdzie jest ich mniej, wyniki finansowe [...]