Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Zaproszenia dla obcokrajowców

W Polsce ruszyła właśnie akcja wypełniania dokumentów na podstawie których będzie można zaprosić do naszego kraju do pracy obcokrajowców. Chodzi tutaj o prace polowe. Zaproszenie jest potrzebne do otrzymania wizy bez konieczności posiadania przez obcokrajowca pieniędzy na utrzymanie lub koszty leczenia. Dla Polaków jest to pewne ryzyko, ponieważ w zaproszeniu jest taki punkt, według którego [...]

Prace w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Polski rząd postanowił walczyć z kryzysem. W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego powstaje pakiet rozwiązań antykryzysowych, które mają na celu wykorzystanie funduszy europejskich do wsparcia restrukturyzowanych przedsiębiorstw i osób zagrożonych utratą pracy. Przede wszystkim skróceniu do 30 dni, ma ulec proces oceny wniosków o dofinansowanie. Chodzi tutaj głównie o wsparcie osób, które pozostają bez pracy. Promuje się przedsiębiorczość [...]

Bzrobocie rośnie

Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat bezrobocia pod koniec lutego 2009 roku. Wzrosło ono w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,4% i wyniosło 10,9%. W tym samym czasie w roku ubiegłym wynosiło ono 11,3%. Potwierdzają się opinie ekspertów z rynku pracy, którzy prognozowali , że bezrobocie będzie systematycznie rosło każdego miesiąca. Urzędy Pracy mają [...]

Kolejne zmiany na rynku pracy

Rynek pracy ulega ciągłym zmianom i jest wielka sztuką odpowiednie poruszanie się na nim. Jeszcze do nie dawna Urzędy Pracy poszukiwały osób to pracy w urzędach państwowych. Był to nie lada problem dla samych placówek państwowych. Na brak specjalistów narzekały zarówno urzędy gmin, powiatów, miast  jak i ministerstwa. Bardzo często dochodziło do sytuacji w których [...]

Badania wśród emigrantów

Firma PBI przeprowadziła badanie wśród emigrantów. Badanie nosi nazwę „Emigranci” i objętych nim zostało 20 tys. osób, po połowie kobiet i mężczyzn, którzy mieszkają poza granicami kraju co najmniej od trzech miesięcy, w jednym z 11 krajów Europy. Polacy żyjący za granicą stwierdzili, że poza granicami kraju żyje im się dużo lepiej, niż przed wyjazdem [...]

Los zwalnianych pracowników stoczniowych

W związku ze sprzedażą Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej, następują zwolnienia pracowników. W obronie zwalnianych wystąpiły związki zawodowe, które wystąpiły o natychmiastowe zaprzestanie zwolnień. Nie można zwalniać z pracy ludzi jeśli jest tyle niejasności i niewiadomych co do dalszych ich losów. Według związkowców procedura zwalniania nie odbywa się zgodnie z ustalonymi uzgodnieniami. Jeszcze do tej [...]

Etat dla niepełnosprawnych

Okazało się, że osoby niepełnosprawne mogą być dla wielu firm ratunkiem w kryzysie. Pracodawca zatrudniając taką osobę, płaci za nią o wiele mniej, więc koszty utrzymania pracownika są niższe. W prasie i nie tylko zaczynają się na nowo pojawiać ogłoszenia o zatrudnieniu niepełnosprawnych. A to potrzebny pracownik do pracy w kiosku, a to księgowa. Długo [...]

Znowu zwolnienia

Zwolnienia dotkną kolejny zakład pracy. Tym razem ta przykra wiadomość doszła do nas z Przemyśla. Znajduje się tam oddział firmy FORTE, która zajmuje się produkcją mebli. W ostatnim czasie sytuacja firmy znacznie się pogorszyła i władze spółki podjęły decyzje o zamknięciu tego zakładu. Pierwsze zwolnienia będą miały miejsce już w marcu a kolejne w kwietniu [...]

Potencjalne zwolnienia w KGHM

W jednej z większych polskich firm KGHM planowane jest zamrożenie pensji w tym roku. Zarząd tej spółki podjął taką decyzję by uchronić pracowników przed zwolnieniami, które mogą nastąpić. Sytuacja w zakładzie nie jest tragiczna ale kryzys gospodarczy robi swoje. Przejawia się on w spadających cenach miedzi. Firma nie może sobie pozwolić na wzrost kosztów stąd [...]

Badanie wskaźnikiem Gender Index

Amerykańska organizacja Catalyst przeprowadziła badania, które objęły 353 firmy z „Listy 500” magazynu „Fortune”. Na ich podstawie odkryto, że istnieje zależność między odsetkiem kobiet kadry menedżerskiej najwyższego szczebla, a wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Tam gdzie jest przewaga kobiet wśród kadry zarządzającej najwyższego szczebla firma, wykazuje lepsze wyniki finansowe, natomiast tam gdzie jest ich mniej, wyniki finansowe [...]

keep looking »