Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Firmy, a zwolnienia grupowe

Posted on | June 1, 2009 | No Comments

Obecnie firmy próbują ominąć przepisy i nie wypłacają pracownikom, których zwalniają grupowo, odpraw pieniężnych jakie im się należą z tego tytułu. Wykorzystują tutaj przepisy o przejęciu części zakładu przez innego pracodawcę. Jest to unik od kosztownych wydatków związanych z redukcją personelu. W myśl artykułu 231 pracodawcy mogą się pozbyć z pracy nawet całe działy, na przykład księgowości, czy kadr, oczywiście razem z ludźmi. Zwykle przekazują je firmom zewnętrznym. Często zdarza się tak, że przekazani pracownicy po jakimś czasie tracą pracę, a firma nie musi przeprowadzać długotrwałej procedury zwolnień grupowych. W firmach, w których są związki zawodowe, to pracodawca musi powiadomić je na piśmie o terminie przejścia, jego przyczynach oraz o prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach przejęcia dla pracowników. Jak również znane muszą być działania dotyczące zatrudnienia. Wszystkie te informacje muszą trafić do związków przynajmniej na 30 dni przed przewidywanym przejęciem części zakładu. Jeżeli pracodawca będzie chciał zmienić warunki zatrudnienia to musi podjąć negocjacje ze związkami. Przejętemu pracownikowi, który ma zostać zwolniony nowy pracodawca nie musi wypłacić odprawy, jeżeli firma zatrudniała mniej niż 20 pracowników. Pracownik może również sam odejść w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia bez wypowiedzenia, ale musi na 7 dni wcześniej uprzedzić o tym fakcie pracodawcę.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 2.0/10 (1 vote cast)

Comments

Leave a Reply