Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Czy żołnierze służby zasadniczej stracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Posted on | April 23, 2009 | No Comments

Według najnowszych doniesień żołnierze służby zasadniczej, którzy zostali powołani do wojska w dniach 2 – 4 grudnia 2008 roku, stracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Resort obrony chce im skrócić służbę z dziewięciu do siedmiu miesięcy. Jednak żeby taką zmianę można było wprowadzić potrzebna jest nowelizacja par. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r. (Dz.U. nr 11, poz. 62). Do tej pory jeszcze taki projekt nie został opracowany. W myśl przepisów jakie w tej chwili obowiązują, prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jej czas wyniósł co najmniej osiem miesięcy. Natomiast wszyscy ci żołnierze, którzy zostali zwolnieni wcześniej nie otrzymają zasiłku. Może to spowodować, że żołnierze oraz ich rodziny pozostaną bez środków do życia. Zasiłek mogą otrzymać te osoby, które przed wstąpieniem do wojska pracowały i zostały zwolnione po siedmiu miesiącach. Łącznie powinny przepracować 365 dni w trakcie półtora roku od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply