Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Kto to jest pracodawca

Posted on | March 29, 2010 | No Comments

Pracodawca to podmiot działający na własny rachunek, który zazwyczaj jest posiadaczem swojego warsztatu pracy, czyli miejsca wykonywania pracy. Posiada on również bezpośrednie relacje z klientami, którym oferuje wytworzone przez siebie towary lub usługi. W przedsiębiorstwach rodzinnych oprócz pracy wykonywanej przez właściciela, pracę świadczą również członkowie jego rodziny, natomiast w spółkach, których warsztat pracy jest wspólna własnością obowiązki dzieli się miedzy kilka osób. Na rynku, na którym działa przedsiębiorca, zazwyczaj istnieje konkurencja, wiec aby przetrwać, musi on wykazywać się niebagatelna inicjatywa i kreatywnością. Przedsiębiorcami są również ludzie wykonujące tak zwane wolne zawody, czyli adwokaci, artyści i dziennikarze. Szczególne miejsce w gronie pracodawców zajmuje państwo. Wszystkie przedsiębiorstwa należące do Skarbu Państwa tylko częściowo podlegają regułom gospodarki rynkowej. Wszystkie relacje pracy są tam ustalane i regulowane przez polityków. Politycy w niektórych krajach demokratycznych, zaraz po wyborach umieszczają w radach nadzorczych przedsiębiorstw państwowych osoby bezpośrednio związane z nimi, które pomagały im podczas kampanii wyborczej. Wszystkie błędy wynikłe z zarządzania przedsiębiorstwem państwowym są marnotrawieniem ludzkiej pracy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Gastronomia w Wielkiej Brytanii czeka na Polaków

Posted on | June 23, 2009 | 1 Comment

Mimo trwającego kryzysu w Wielkiej Brytanii czeka praca w gastronomii. W ubiegłych latach pracowników poszukiwały puby i restauracje, tak teraz jest zapotrzebowanie, ale w pizzeriach i innych fast foodach. Domino’s Pizza zanotowała w ubiegłym roku wzrost sprzedaży o 10% i tym samym otworzyła 52 nowe pizzerie w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie. Pracę otrzymało 1500 nowych pracowników. Przewiduje się, że bieżący rok będzie jeszcze lepszy. Stało się to za przyczyną kryzysu. Wielu Brytyjczyków coraz rzadziej odwiedza puby , przez co więcej czasu spędza w domu i zamawia jedzenie na dowóz. Natomiast kiedy nie siedzą w domu to decydując się na szybkie jedzenie w mieście, wybierają szybkie przekąski w tanich restauracjach, czy pubach. I tu właśnie na Polaków czeka praca. Dochodzą jeszcze inne oferty pochodzące z miejscowości turystycznych. W pizzeriach potrzebni są pracownicy do pracy w kuchni przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków oraz przy sprzątaniu i dowozie jedzenia do klienta. Restauracje natomiast poszukują głównie kelnerów. W zależności od kategorii lokalu wymagania mogą być różne. Puby potrzebują przede wszystkim barmanów z doświadczeniem lub bez. Pracę można również znaleźć w piekarni lub w cukierni.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Pierwsza w życiu rozmowa kwalifikacyjna

Posted on | June 23, 2009 | No Comments

Czym jest rozmowa kwalifikacyjna dla wielu studentów? Przede wszystkim jest to bardzo stresujące doświadczenie. Student często idzie na rozmowę po raz pierwszy, nie posiada żadnego doświadczenia w tym kierunku, dlatego też nie ma na czym się wzorować i popełnia masę błędów. Jednym z takich błędów będzie częste podkreślanie informacji, że nigdy przedtem nigdzie nie pracował, ale szybko się uczy. Podstawowa zasada to taka, że nigdy nie udzielamy pracodawcy informacji o które się sam nie pyta. Drugi podstawowy błąd to zbyt wysokie mniemanie na temat własnej osoby. Kandydaci uważają, że skoro ukończyli studia w danym kierunku to również w tym samym kierunku muszą podjąć pracę. Uważają, że są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, wymagają dużo i nie znoszą sprzeciwu. Jednak do wykonywania zawodu oprócz posiadanej wiedzy potrzebne jest również doświadczenie jakie nabywa się wraz z czasem. Często kandydat ulega bardzo silnemu stresowi, co również nie jest dobrze postrzegane przez pracodawcę, który może stwierdzić, że kandydat do pracy jest mało zaradny. Jedyna rada, żeby dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy się do niej jak najlepiej przygotować.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 2.5/10 (2 votes cast)

Minimalny wzrost płacy minimalnej

Posted on | June 16, 2009 | No Comments

W ciągu paru dni rząd ma podjąć decyzję o wysokości płacy minimalnej. Według szacunków jej wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym ma być niewielki i wynieść 3,2%. Płaca minimalna dla pracowników wyniesie 1317 złotych. Wzrost ma osiągnąć poziom 41 złotych. W porównaniu z latami ubiegłymi wzrost ten jest bardzo mały. Jak podkreśla minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak mniejszy wzrost płacy minimalnej jest spowodowany tym, że wzrost cen jest minimalny a wzrost gospodarczy również notuje niewielki wzrost. Nie bez znaczenia ma również nie najlepsza sytuacja na rynku pracy. Rosnące bezrobocie sprawia, że rząd nie chce podnieść w znaczący sposób płacy minimalnej. Mogłyby na tym ucierpieć osoby najmniej zarabiające i z najniższym wykształceniem. To one w pierwszej kolejności zostałyby pozbawione legalnej pracy przez przedsiębiorców. Po ustaleniach rząd musi przesłać propozycje do partnerów społecznych, którzy muszą się z nimi zaznajomić i wspólnie z rządem wypracować kompromis w tej sprawie. Jeśli Komisja Trójstronna nie podejmie decyzji w sprawie płacy minimalnej, rząd ustala ja sam. Ma na to termin do połowy września.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Optymistyczna prognoza na zatrudnienie

Posted on | June 10, 2009 | No Comments

Według firmy doradczej Manpower, jesienią wielu polskich pracodawców planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia. Obserwuje się coraz większy optymizm wśród pracodawców co do zatrudniania większej ilości nowych pracowników. Prognoza netto zatrudnienia jest o 3 punkty procentowe wyższa niż w II kwartale roku. Na 10 badanych pracodawców 8 chce zwiększyć liczbę pracowników. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby starające się o pracę w sektorze restauracje/hotele. Tutaj prognoza netto zatrudnienia wynosi aż 30%, natomiast w budownictwie prognoza wynosi 23%. W innych sektorach gospodarki takich jak: finanse, ubezpieczenia, nieruchomości, usługi i instytucje sektora publicznego prognoza netto zatrudnienia wynosi po 15% i tutaj również osoby starające się o zatrudnienie będą miały spore szanse na jego otrzymanie. Jednak nie wszędzie będzie tak różowo. Jeżeli chodzi o energetykę, gazownictwo, wodociągi, produkcje przemysłowa, to niestety nastąpi tutaj zmniejszenie zatrudnienia. Wszystkie te dane zostały opracowane na podstawie indywidualnych wywiadów przeprowadzonych na grupie 750 pracodawców w całej Polsce.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Najgorsze pytania w rozmowie kwalifikacyjnej

Posted on | June 9, 2009 | No Comments

Kiedy poszukujemy pracy to musimy przejść przez kilka etapów, zanim otrzymamy interesujące nas zajęcie. Przede wszystkim najpierw należy wyszukać odpowiednią ofertę, w następnej kolejności trzeba napisać CV oraz list motywacyjny i wysłać aplikację do pracodawcy. Dopiero potem możemy spodziewać się zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza to, że połowę drogi mamy za sobą. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłonienie odpowiedniego kandydata na stanowisko. Pracodawca lub inna osoba rekrutująca musi poprzez zadawane pytania zorientować się czy kandydat do pracy podoła stawianym wymaganiom. Niektóre z pytań są bardzo trudne, wymagają od kandydata starannej odpowiedzi, a niektóre z kolei są bardzo dziwne. Rekruter tak powinien zadać pytanie, aby z odpowiedzi mógł jak najwięcej uzyskać dla siebie potrzebnych informacji o kandydacie. Zatem, aby uniknąć błędów postanowiono zebrać i opublikować 10 najgorszych pytań. Wśród nich znalazły się między innymi pytania typu, dlaczego nasza firma jest dla Pani interesująca? , albo czy zdarzyło się Pani założyć sprawę pracodawcy? Czy też co rozumie Pani przez molestowanie seksualne?, albo czy nadużywa Pani narkotyków i alkoholu, albo gdzie widzi się Pani za 5 lat? Zapraszam do indywidualnej refleksji na dany temat.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 4.0/10 (4 votes cast)

Otwarcie fabryki Nissana

Posted on | June 5, 2009 | No Comments

W miejscowości Pergalowo koło Petersburga japoński koncern samochodowy Nissan otworzył swoją nową fabrykę. Z taśm produkcyjnych ma zjeżdżać rocznie około pięćdziesięciu tysięcy aut rocznie. Ma tam być produkowany model Teana oraz X-Trail. W zakładzie prace znajdzie siedemset pięćdziesiąt osób. Początkowo praca będzie odbywać się w systemie jednozmianowym przez pięć dni w tygodniu by następnie pracownicy odbywali prace w systemie dwuzmianowym. Łączna kwota jaka została przeznaczona na budowę fabryki wyniosła 200 milionów dolarów. Decyzja o jej wybudowaniu zapadła w 2006 roku a sama budowa ruszyła w lipcu 2007 roku. Nissan nie jest jedynym zakładem, który uruchomił swój zakład w rejonie Petersburga. Innymi dużymi pracodawcami są Toyota i General Motors. Na 2010 rok otwarcie nowej fabryki planuje Hyundai.  W ubiegłym roku na terenie Rosji sprzedano 2,93 miliony sztuk samochodów osobowych. Nissan swoją sprzedaż prowadzi za pomocą 75 salonów, które znajdują się w 49 miastach. Dla tego koncernu rynek rosyjski jest niezwykle ważny i zajmuje piąte miejsce wśród sprzedaży samochodów na świecie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Regulamin pracy

Posted on | June 3, 2009 | No Comments

Jeżeli firma zatrudnia co najmniej 20 osób to pracodawca musi stworzyć regulamin pracy. Pracownicy to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Mogą pracować lub przebywać na urlopach: bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, jak również odbywać służbę wojskową. W regulaminie powinny być zawarte zapisy dotyczące odzieży roboczej, ochronnej, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, ale jedynie wtedy kiedy są one w firmie wydawane. Bardzo ważne jest, żeby znalazły się ustalenia systemów i rozkładu czasu pracy i okresów rozliczeniowych. Muszą one być zgodne z przepisami o czasie pracy. W regulaminie musi się znaleźć zapis mówiący o sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy i ich obecności w pracy. Nie może również zabraknąć wykazu prac wzbronionych i dozwolonych młodocianym. Poprzez regulamin pracownicy muszą zostać poinformowani o ryzyku zawodowym. Regulamin musi także dokładnie określić porę nocną, poprzez wskazanie konkretnych ośmiu godzin w przedziale między godziną 21,00 a 7,00 rano. Jeżeli chodzi o nieobecność w pracy to należy określić sposób w jaki pracownicy usprawiedliwiają nieobecność w pracy, wskazać termin

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Mam ponad 50 lat i szukam pracy

Posted on | June 1, 2009 | No Comments

W Polsce nadal sporo ludzi szuka pracy. Pośród tej grupy są także osoby, które skończyły 50 lat. Jakich rad można udzielić osobie po pięćdziesiątce, aby skutecznie udało się jej znaleźć zatrudnienie. Pierwsza zasada brzmi, że nie należy skupiać się na swoim wieku. Jeżeli sami będziemy ciągle myśleć o swoim wieku, że nikt nas nie przyjmie, bo mamy za dużo lat, to pewnie tak się stanie Zwykle bywa tak, że w takiej sytuacji dochodzi do samospełnienia. Kandydat, który właśnie tak myśli, najczęściej mimowolnie może powiedzieć lub napisać coś takiego, co go zdyskwalifikuje. Trzeba się zebrać w sobie i myśleć jedynie o swoich atutach i możliwości ich sprzedania ewentualnemu pracodawcy. Już na samym początku powinniśmy eliminować wszystkie niekorzystne dla nas informacje, które możemy zawrzeć w swoim CV.  Mogą to być informacje sugerujące nasz wiek, jak data urodzenia lub ukończenia szkoły. Również nie warto chwalić się swoim doświadczeniem zawodowym, które sięga nawet kilku lat wstecz. Drugą sprawą, która przysparza osobom w starszym wieku trochę problemów jest zmierzenie się z sytuacją kiedy to osoba przyjmująca do pracy jest o kilka ładnych lat młodsza. Innym błędem jest też przyjmowanie protekcjonalnego tonu rozmowy. Jeżeli szukamy pracy będąc w starszym wieku, to niestety, ale musimy się cały czas dokształcać, trzeba być cały czas na bieżąco z nowościami, śledzić nowe trendy w swoim zawodzie. Pomocne tutaj mogą być różne kursy oferowane przez instytucje.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)

Firmy, a zwolnienia grupowe

Posted on | June 1, 2009 | No Comments

Obecnie firmy próbują ominąć przepisy i nie wypłacają pracownikom, których zwalniają grupowo, odpraw pieniężnych jakie im się należą z tego tytułu. Wykorzystują tutaj przepisy o przejęciu części zakładu przez innego pracodawcę. Jest to unik od kosztownych wydatków związanych z redukcją personelu. W myśl artykułu 231 pracodawcy mogą się pozbyć z pracy nawet całe działy, na przykład księgowości, czy kadr, oczywiście razem z ludźmi. Zwykle przekazują je firmom zewnętrznym. Często zdarza się tak, że przekazani pracownicy po jakimś czasie tracą pracę, a firma nie musi przeprowadzać długotrwałej procedury zwolnień grupowych. W firmach, w których są związki zawodowe, to pracodawca musi powiadomić je na piśmie o terminie przejścia, jego przyczynach oraz o prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach przejęcia dla pracowników. Jak również znane muszą być działania dotyczące zatrudnienia. Wszystkie te informacje muszą trafić do związków przynajmniej na 30 dni przed przewidywanym przejęciem części zakładu. Jeżeli pracodawca będzie chciał zmienić warunki zatrudnienia to musi podjąć negocjacje ze związkami. Przejętemu pracownikowi, który ma zostać zwolniony nowy pracodawca nie musi wypłacić odprawy, jeżeli firma zatrudniała mniej niż 20 pracowników. Pracownik może również sam odejść w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia bez wypowiedzenia, ale musi na 7 dni wcześniej uprzedzić o tym fakcie pracodawcę.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 2.0/10 (1 vote cast)
keep looking »